Tilbake
Nyhet

Regjeringen setter nye mål for havvind

Under gårsdagens pressekonferanse ble det klart at regjeringen nå setter nye mål for havvind, med store ambisjoner innen 2040. Karl Johan Jentoft kommenterer saken.
Publisert
12.5.2022

'Regjeringens uttalte satsning på havvind er et viktig steg i riktig retning for norsk industri. Havvind representerer utrolig store muligheter, men da må vi gjøre en målrettet innsats for at vi som nasjon skal klare å komme oss inn på et meget konkurransetungt, internasjonalt marked.

Det krever blant annet at vi deler kompetanse og erfaringer på tvers av bedrifter og fagområder, slik at vi sammen kan sørge for effektiv utvikling og igangkjøring av nye vindparker.

Westcon Løfteteknikk har jobbet parallelt med petroleumsnæring og maritim næring i mange år. Vi ser likheter i utviklingen av norsk havvind og hvordan dette selskapet har utviklet seg sammen med leverandører og kunder i offshore sektor.

Vi har et ansvar og et ønske om å bidra til denne satsningen med vår erfaring, vårt totalkonsept, våre fasiliteter og et tett samarbeid med andre, lokale leverandører i og langs norskekysten. Nå står vi klare for å ta de neste stegene i videreutviklingen av norsk energisektor.'

Karl Johan Jentoft.