NDT | Nondestructive Testing

NDT | Nondestructive Testing

Inspektører on- og offshore

Våre inspektører utfører NDT på flyttbare innretninger, faste installasjoner og skip samt på landbasert industri i hele Norge, og reiser dit kundene ønsker.

  • Visuell inspeksjon
  • Magnetpulverundersøkelse
  • Penetrerende væske undersøkelse
  • Virvelstrømsundersøkelse
  • Ultralydundersøkelse
  • Phased Array

Ta de neste løftene med oss!

Kontakt