Redningssystemer

Redningssystemer

Trygghet i arbeidet

Redningssystemer brukes på daglig basis som en del av vår beredskap ved arbeid i høyden og arbeid i tanker. Vi utvikler og leverer slike systemer etter kundens behov, sammen med nødvendige opplæringskurs.

Ta de neste løftene med oss!

Kontakt