Sakkyndig personell

Sakkyndig personell

Kunnskap og sikkerhet

Våre dyktige fagfolk har god kunnskap og lang erfaring med sakkyndig arbeid, og er sertifisert i henhold til gjeldende lover og retningslinjer. Vi har sakkyndig personell med kompetanse og erfaring innen;

  • Offshore
  • Fornybar energi
  • Havbruk
  • Havvind
  • Bygg og anlegg
  • Industri og energi
  • Maritimt

Ta de neste løftene med oss!

Kontakt