Tjenester

Tjenester

Landbaserte og maritime tjenester

Westcon Løfteteknikk AS er sertifisert av Norsk Sertifisering AS og godkjent av Sjøfartsdirektoratet. Vi er sertifisert i henhold til kvalitetssystem NS-EN ISO 9001:2015, og tilbyr alle våre tjenester i henhold til gjeldende lover og forskrifter.