Tilkomstteknikk

Tilkomstteknikk

Sikker ferdsel i høyden

Med tilkomstteknikk har man på enkelte prosjekt redusert kostnadene med hele 80%, sammenlignet med andre metoder som stillas og lifter.

Vårt personell er sertifisert av SOFT Sertifisering i henhold til NS 9600:2020 og vi bruker SOFT klatrere. Vi utfører også FGI / DROPS inspeksjoner med kompetent personell.

  • Offshore installasjoner
  • Skip
  • Oljeraffineri
  • Skipsverft
  • Broer
  • Høye bygninger
  • Landbasert industri

Ta de neste løftene med oss!

Kontakt