Tilbake
Nyhet

Westcon Løfteteknikk nå sertifisert for GWO-trening: ‘Viktig for kompetanseutviklingen på Haugalandet’

Westcon Løfteteknikk AS (WCL) er blitt sertifisert leverandør av GWO-trening for arbeid på vindturbiner. Administrerende direktør i WCL, Karl Johan Jentoft, mener dette vil bety mye for videreutviklingen av kompetansen rundt vindkraft og havvind på Haugalandet.
Publisert
25.4.2022

Rett før påske ble Westcon Løfteteknikk AS offisielt sertifisert som tilbyder av kurs og opplæring innen arbeid på vindturbiner, i henhold til Global Wind Organisation sine krav og retningslinjer. Selskapet er Norges største totalleverandør av løfteteknikk, og har avdelinger i Stavanger, Bergen, Odda og Florø, med hovedkontor i Haugesund.

WCL, som er medlem i Norwegian Offshore Wind Cluster, blir nå den femte norske leverandøren som tilbyr GWO-trening. Totalt er det nå seks kursfasiliteter for GWO-trening i Norge. Høsten 2021 etablerte WCL nye kursfasiliteter i Haugesund, utformet spesielt for opplæring rundt arbeid på vindturbiner. Fasilitetene vil være det eneste av sitt slag på Haugalandet, og vil ha kapasitet til 500 kursdeltagere i løpet av ett år.

- Dette er det eneste anlegget på Haugalandet som tilbyr denne type sertifisert opplæring – rett i nærheten av der mye av utviklingen innen offshore vind vil finne sted, forteller Administrerende direktør i WCL, Karl Johan Jentoft.

De nye kursfasilitetene til WCL i Haugesund er spesielt utformet for GWO-trening. Foto: WCL

WCL bruker blant annet det lokale selskapet ResQ AS som underleverandør for kurs som gjelder Sea Survival – et samarbeid Jentoft er veldig fornøyd med.

- Vi er veldig glade for at vi har ResQ med på laget. De er dyktige, de er lokale og de har toppmoderne utstyr som våre kursdeltagere kan benytte.

Han mener det nye kurstilbudet, sammen med de nye fasilitetene, vil i tillegg skape veldig gode ringvirkninger for det lokale næringslivet i Haugesund.

- Haugesund er en kurs- og konferanseby. Der er vi gode. Når dette tilbudet nå blir tilgjengelig for alle de som skal jobbe med vindkraft og havvind, vil vi se store ringvirkninger i form av tilreisende som skal ha mat, overnatting, transport og underholdning.  

WCL har i en lengre periode jobbet hardt med satsningen på vindkraftsegmentet, og har store kontrakter med flere energi- og kraftselskaper. Nylig signerte de en avtale med Statkraft på kontroll av nærmere 200 vindturbiner langs kysten. Havvind er en industri som er verdt å satse på, forteller Jentoft.

- Havvind representerer veldig store muligheter for norsk industri og sysselsetting, men det tilsier at vi gjør en målrettet innsats for at Norge skal kunne komme inn på et konkurransetungt, globalt marked. Vår erfaring og kompetanse egner seg godt til denne type arbeid, og vi ser de mulighetene dette representerer, ikke bare for vårt selskap, men også andre leverandører langs Norgeskysten som tradisjonelt har levert til petroleumsnæringen.

WCL har i flere år drevet kursvirksomhet hovedsakelig myntet på offshoreindustrien. Kravene til kursing av personell som nå skal jobbe med vindkraft, onshore og offshore, har skapt et stort behov for økt kapasitet rundt trening og opplæring. Den eksisterende kursporteføljen og kompetansen, sammen med den geografiske plasseringen til selskapet, gjør WCL til en spesielt god leverandør av GWO-kurs, mener Jentoft.

- Vi har siden 1993 vært en betydelig aktør og totalleverandør av løfteteknikk til norsk maritim og offshore industri. Det vil vi fortsette å være og satse stort på, samtidig ser vi at vår geografiske plassering gir god og rask tilgang til nye vindparker, for effektiv utvikling og igangkjøring. Vi har den spesialkompetansen, erfaringen og det nettverket som trengs for å bidra til videreutviklingen av norsk energisektor, avslutter han.

Vil du vite mer om sertifisert og dokumentert opplæring hos WCL?

Se vårt kurstilbud på kurs.wcl.no.