Tilbake
Nyhet

Sikkert arbeid gjennom GWO-kurs

Global Wind Organisation (GWO) har utviklet standarder som er anerkjente verden over. Westcon Løfteteknikk AS, som er medlem i Norwegian Offshore Wind Cluster, ble for litt over ett år siden sertifisert som GWO-kurs tilbyder av DNV. Med helt nye kurshaller og spesial kompetanse gir dette kurset mulighet for effektiv utvikling av ansatte i bransjen.
Publisert
16.2.2023

Formålet med vårt GWO kurs er å lære kurs deltakerne en sikker måte å arbeide på, slik at man kan føle seg trygg på jobb. Kurset er grunnleggende for de som skal jobbe i vindturbiner, med fokus på sikkert arbeid i høyden.

 

Både GWO-kurset og kurshallen er sertifisert i henhold til Global Wind Organisation sine standarder.

Det grunnleggende GWO kurset består av 5 moduler, inkludert modulen sea survival som gjennomføres i samarbeid med RESQ.

  • First aid- Livreddende førstehjelp, og risiko.
  • Manual handling- Hvordan man arbeider ergonomisk, og forebygger muskel og skjelettlidelser.
  • Fire awareness- Brannrisiko I en vindturbin, og hva gjør man dersom en uforventet situasjon skulle oppstå. 
  • Working at height- Riktig bruk av personlig verneutstyr, sikkert arbeid og redning. Hvordan evakuerer man fra en vindturbin? 
  • Sea survival- Gi deltagerne innføring i hvordan en skal opptre sikkert og ansvarlig i alle aspekter av offshoreoperasjoner fra land til installasjonsfartøy (eller vindturbin) og omvendt.

 

Ved arbeid i en vindturbin jobber man enten alene eller med kun en annen person. Derfor er det viktig å kunne redde seg selv dersom uhell skulle forekomme. Hele intensjonen med kurset er sørge for at deltakeren er sikker nok til å håndtere situasjoner som kan oppstå på egen hånd.

Vi er avhengig av en mer klimavennlig produksjon av elektrisitet. Derfor kommer vindkraft til å bli en av de viktigste kildene til fornybar energi i fremtiden.

Havvind kan være med å gi oss mange nye arbeidsplasser, samt spille en stor rolle på veien mot en karbonfri fremtid.  Derfor er det viktig å sørge for at operatørene kan arbeide på en forsvarlig måte, og dermed være et viktig ledd mot en bærekraftig fremtid.

Kursets gyldighet er på 24 måneder. Vi tilbyr oppfriskningskurs når 24 måneder har gått.